Secțiuni

 1. Cookies
 2. Utilizarea Logistia
 3. Licență
 4. Hiperlinks către conținutul nostru
 5. iFrames
 6. Răspunderea conținutului
 7. Politica de confidențialitate
 8. Rezervarea drepturilor
 9. Eliminarea link-urilor de pe site
 10. Exonerarea responsabilității
 11. Plata și facturare
 12. Contactează-ne

Bine ați venit pe Logistia!

Acești termeni și condiții prezintă în linii generale regulile și regulamentul pentru a utiliza aplicația deținută de Fespore IT SRL, ce se poate accesa prin logistia.app.

Accesând aplicația, presupunem că acceptați termenii și condițiile prezente. Nu utilizați aplicația Logistia dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate pe această pagină.

Următoarea terminologie se aplică Termenilor și Condițiilor și Politicii de Confidențialitate: „Client”, „Tu” sau „Dumneavoastră” se referă la dumneavoastră, persoana care se autentifică pe acest website și căreia i se aplică Termenii și Condițiile de față. „Compania”, „Noi”, se referă la compania noastră. „Parte”, „Părți”, sau „Noi” se referă atât la Client, cât și la Companie. Acești termeni se referă la oferta, acceptarea și considerarea plății necesare pentru a întreprinde procesul de asistență a noastră către Client în modul cel mai adecvat în scopul expres de a satisface nevoile Clientului cu privire la furnizarea serviciilor declarate ale Comapniei, în conformitate cu legea în vigoare a României. Orice utilizare a terminologiei se mai sus sau a altor cuvinte la forma singur, plural, majusculă și/sau el/ea, sunt considerate interschimbabile și, prin urmare, se referă la acestea.

În cea mai mare măsură posibilă, legea aplicabilă acestor Termeni și Condiții este legea română, iar instanțele competente sunt tribunalele române din București.

Cookies

Pe acest site folosim cookies. Accesând Logistia, ești de acord să utilizezi cookies în acord cu politica de confidențialitate a Fespore IT SRL.

Majoritatea site-urilor web interactive utilizează cookies pentru a permite să regăsim detaliile utilizatorului pentru fiecare vizită. Cookie-urile sunt utilizate de site-ul nostru web pentru a permite funcționalitatea anumitor zone, pentru a facilitata accesul persoanelor care vizitează site-ul nostru web. Unii dintre partenerii noștri afiliați/publicitari pot utiliza de asemenea, cookies.

Utilizarea Logistia

Relația juridică pentru furnizarea serviciilor Platformei este între Noi și o entitate juridică („Client/Clienți”).

Platforma nu colectează cu bună știință DP ale minorilor cu vârsta sub 18 ani. Vom depune eforturi rezonabile pentru a ne asigura că niciun minor nu se înregistrează pe Platformă. DP ale minorilor vor fi șterse la cererea persoanei fizice îndreptățite să solicite o astfel de ștergere. Acest alineat înlocuiește orice altă prevedere a Politicii de confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a solicita dovezi și date suplimentare pentru a determina identitatea reală a Clienților și a reprezentanților și de a suspenda sau închide contul dacă nu ni se furnizează informații reale și actualizate.

PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI, AGREÂND SĂ DAȚI CLIC ÎN CĂSUȚA DE ACEPT LA CREEAREA CONTULUI, SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE ACEST ACORD. DACĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST ACORD ÎN NUMELE SAU ÎN BENEFICIUL ANGAJATORULUI DVS. SAU O ENTITATE PENTRU CARE ESTE FOLOSIT ACEST SERVICIU, ATUNCI DECLARAȚI ȘI GARANTIȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA NECESARĂ PENTRU A FI DE ACORD ÎN NUMELE LOR.

Acest acord este între Logistia, o platformă Fespore IT SRL, și clientul care este de acord cu acești termeni (Client).

SERVICIUL DE MANAGEMENT LIVRARE. Acest acord oferă Clientului acces la accesul și utilizarea unui serviciu software de gestionare a livrărilor bazat pe Internet, așa cum este specificat pe o comandă și la aplicațiile mobile Logistia (colectiv, Serviciu).

Utilizarea Serviciului

 1. Perioada de testare gratuită (free trial). Dacă Clientul nu a fost de acord să plătească pentru Serviciu, atunci Clientul se află într-o perioadă de probă, așa cum a fost desemnată de Logistia. În perioada de probă, Serviciul este furnizat CA ATARE. Toate datele pot fi șterse la sfârșitul perioadei de probă, cu excepția cazului în care Clientul se transformă într-un cont plătit.
 2. Datele deținute de Client. Toate datele încărcate de Client rămân proprietatea Clientului, între Logistia și Client (Datele Clientului). Clientul acordă Logistia dreptul de a utiliza Datele Clientului exclusiv în scopul îndeplinirii prezentului acord.
 3. Accesul angajaților și altor colaboratori. Clientul poate permite angajaților săi (inclusiv, dar fără a se limita la, companii de logistică terțe) și colaboratorilor săi să acceseze Serviciul în conformitate cu termenii acestui acord, acces care trebuie să fie în beneficiul exclusiv al Clientului. Clientul este responsabil pentru respectarea acestui acord de către angajații și colaboratorii săi.
 4. Responsabilitățile Clientului. Clientul (i) trebuie să-și păstreze parolele în siguranță și confidențiale; (ii) este singurul responsabil pentru Datele Clientului său final și toată activitatea din contul său în Serviciu și înțelege că Logistia nu poate fi trasă la răspundere pentru erorile generate de introducerea Datelor Clientului; (iii) trebuie să facă eforturi comerciale rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la contul său și să notifice prompt Logistia cu privire la orice astfel de acces neautorizat; și (iv) poate utiliza Serviciul numai în conformitate cu Ghidul de utilizare al Serviciului și cu legea aplicabilă.
 5. Suport. Logistia trebuie să ofere asistență clienților pentru Serviciu.
 6. Confidențialitate. Politica de confidențialitate a Logistia descrie problemele de confidențialitate în utilizarea Serviciului și a aplicațiilor mobile. Clientul recunoaște și este de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate și că aceasta poate fi modificată în timp.
 7. API. Logistia oferă acces la interfața sa de programare a aplicațiilor (API) ca parte a Serviciului fără taxă suplimentară. Sub rezerva celorlalți termeni ai acestui acord, Logistia acordă Clientului o licență neexclusivă, netransferabilă și reziliabilă pentru a interacționa numai cu Serviciul, așa cum este permis de API.
  • Clienții nu pot utiliza API-ul într-un mod – așa cum este stabilit în mod rezonabil de Logistia – care depășește volumul rezonabil de cereri, constituie o utilizare excesivă sau abuzivă sau nu respectă vreo parte a API-ului. Dacă se întâmplă oricare dintre acestea, Logistia poate suspenda sau întrerupe accesul Clientului la API, temporar sau permanent.
  • Logistia poate modifica sau elimina punctele finale sau câmpurile existente în rezultatele API cu o notificare de cel puțin 30 de zile către Client, dar Logistia va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a susține versiunea anterioară a API-ului timp de cel puțin 6 luni. Logistia poate adăuga noi puncte finale sau câmpuri în rezultatele API fără notificarea prealabilă a Clientului.
  • API-ul este furnizat ca atare. Logistia nu are nicio răspundere față de Client ca urmare a oricărei modificări, indisponibilitate temporară, suspendare sau încetare a accesului la API.

Licență

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Fespore IT SRL și / sau autorizații săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe Logistia. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate.

Nu puteți:

 • Republica materiale de pe Logistia
 • Vinde, închiria sau subcontracta materiale de pe Logistia
 • Reproduce, duplica sau copia orice material de pe Logistia
 • Redistribui conținut de pe Logistia

Prezentul acord începe de la data prezentă.

Părțile acestui site oferă posibilitatea utilizatorilor de a posta și de a schimba opinii și informații în anumite zone ale site-ului. Fespore IT SRL nu filtrează, editează sau publică Comentarii înainte de a fi publicate de către utilizatori pe site-ul web. Comentariile nu reflectă opiniile și opiniile Fespore IT SRL, ale agenților și / sau afiliaților săi. Comentariile reflectă opiniile și opiniile persoanei care își expune opiniile. În măsura permisă de legile aplicabile, Fespore IT SRL nu va fi responsabilă pentru Comentarii sau pentru orice răspundere, daune sau cheltuieli cauzate și / sau suferite ca urmare a utilizării și / sau a postării și / sau a apariției Comentariilor pe acest site web.

Fespore IT SRL își rezervă dreptul de a monitoriza toate Comentariile și de a elimina orice Comentarii care pot fi considerate necorespunzătoare, jignitoare sau cauzează încălcarea acestor Termeni și Condiții.

Dumneavoastră garantați și reprezentați că:

 • Aveți dreptul de a posta Comentarii pe site-ul nostru și aveți toate licențele și acordurile necesare pentru a face acest lucru;
 • Comentariile nu invadează niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, brevetul sau marca comercială a niciunei terțe părți;
 • Comentariile nu conțin niciun material defăimător, calomnios, ofensator, indecent sau ilegal, care este o invazie a vieții private
 • Comentariile nu vor fi utilizate pentru a solicita sau promova afaceri sau activități personalizate sau comerciale sau de a prezenta activități ilegale.

Prin prezenta, acordați Fespore IT SRL o licență neexclusivă de a utiliza, reproduce, edita și autoriza alții să utilizeze, să reproducă și să editeze oricare dintre Comentariile dvs. sub orice formă, format sau media.

Link-uri cu conținutul nostru

Următoarele organizații pot creea link-uri la site-ul nostru web fără aprobarea scrisă prealabilă:

 • Agentii guvernamentale;
 • Motoare de căutare;
 • Organizații de știri;
 • Distribuitorii de directoare online se pot conecta la site-ul nostru Web în același mod în care se leagă către site-urile altor companii listate; și
 • Afaceri acreditate la nivel de sistem, cu excepția solicitării unor organizații non-profit, centre comerciale de caritate și grupuri de strângere de fonduri de caritate, care nu pot face legătura între site-ul nostru Web.

Aceste organizații se pot conecta la pagina noastră de pornire, la publicații sau la alte informații ale site-ului Web, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelător; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care leagă și produsele și / sau serviciile acesteia; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Este posibil să avem în vedere și să aprobăm alte solicitări de link-uri de la următoarele tipuri de organizații:

 • surse de informare pentru consumatori și / sau de afaceri cunoscute;
 • site-uri comunitare dot.com;
 • asociații sau alte grupuri reprezentând organizații de caritate;
 • distribuitori de directoare online;
 • portaluri de internet;
 • firme de contabilitate, avocatură și consultanță; și
 • instituții de învățământ și asociații comerciale.

Vom aproba cererile de legături de la aceste organizații dacă decidem că: (a) legătura nu ne-ar face să ne privim defavorabil pe noi înșine sau pentru companiile noastre acreditate; (b) organizația nu are înregistrări negative la noi; (c) beneficiul oferit de vizibilitatea hyperlinkului compensează absența Fespore IT SRL și (d) legătura este în contextul informațiilor generale despre resurse.

Aceste organizații se pot conecta la pagina noastră principală, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelător; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care leagă și produsele sau serviciile acesteia; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Dacă sunteți una dintre organizațiile enumerate la punctul 2 de mai sus și sunteți interesat să faceți legătura cu site-ul nostru, trebuie să ne informați trimițând un e-mail către Fespore IT SRL la adresa contact@fespore.ro. Vă rugăm să includeți numele, numele organizației dvs., informațiile de contact, precum și adresa URL a site-ului dvs., o listă a adreselor URL de la care intenționați să vă conectați la site-ul nostru web și o listă a adreselor URL de pe site-ul nostru la care doriți legătură. Așteptați 2-3 săptămâni pentru un răspuns.

Organizațiile aprobate pot face legături către site-ul nostru web după cum urmează:

 • Prin utilizarea numelui nostru corporativ; sau
 • Prin utilizarea unui localizator de resurse uniform care este legat de; sau
 • Prin utilizarea oricărei alte descrieri a site-ului nostru web, este legat de acest lucru în contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții care face legătura.

Nici o utilizare a logo-ului Fespore IT SRL sau a altor materiale nu va fi permisă pentru conectarea unui contract de licență pentru marcă.

iFrames

Fără aprobare prealabilă și autorizație scrisă, nu puteți crea cadre (de tip iFrame) în jurul paginilor noastre web care să modifice în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul site-ului nostru web.

Răspunderea pentru conținut

Nu vom fi responsabili pentru niciun conținut care apare pe site-ul dvs. Web. Sunteți de acord să ne protejați și să ne apărați împotriva tuturor revendicărilor care apar pe site-ul dvs. Web. Nici o legătură (link) nu trebuie să apară pe niciun site web care să poată fi interpretat ca fiind libelos, obscen sau penal sau care încalcă, încalcă altfel, sau pledează pentru încălcarea sau alte încălcări ale drepturilor unei terțe părți.

Confidențialitatea dvs.

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate

Rezervarea drepturilor

Ne rezervăm dreptul de a solicita să eliminați toate legăturile sau orice link special către site-ul nostru Web. Sunteți de acord să eliminați imediat toate linkurile către site-ul nostru web la cerere. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni și condiții și de a conecta politica în orice moment. Prin conectarea continuă la site-ul nostru web, sunteți de acord să fiți obligați și urmați acești termeni și condiții de legătură.

Eliminarea linkurilor de pe site-ul nostru web

Dacă găsiți vreun link pe site-ul nostru care este ofensator din orice motiv, sunteți liber să ne contactați și să ne informați în orice moment. Vom avea în vedere cererile de eliminare a legăturilor, dar nu suntem obligați să dăm curs cererii sau să vă răspundem direct.

Nu ne asigurăm că informațiile de pe acest site sunt corecte, nu garantăm completitatea sau exactitatea acestora; nici nu promitem să ne asigurăm că site-ul web rămâne disponibil sau că materialele de pe site-ul acestora sunt păstrate la zi.

Disclaimer

Sunteți de acord ca Logistia și echipa de angajați, directori și agenți să fie exonerată de orice răspundere din și împotriva oricăror pretenții, procese, proceduri, dispute, cereri, răspunderi, daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv, fără limitare, cele rezonabile. taxe legale și contabile (inclusiv costurile de apărare a pretențiilor, proceselor sau procedurilor introduse de terți), în orice mod legat de (a) accesul sau utilizarea de către dvs. la patru produse sau servicii, (b) datele dvs. de pe sistemele noastre sau (c) încălcarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre acești Termeni.

Produsele și serviciile noastre și tot conținutul inclus sunt furnizate „ca atare”, fără garanții de niciun fel, indiferent dacă sunt exprese sau implicite. Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu avem nicio răspundere pentru orice conținut generat de utilizatori pe care dvs. sau orice alt utilizator sau terță parte îl postați sau îl transmiteți folosind produsele noastre. Înțelegeți și sunteți de acord că este posibil să fiți expus la conținut generat de utilizatori care este inexact, inacceptabil, nepotrivit pentru copii sau nepotrivit scopului dvs.

În măsura permisă de lege, excludem toate declarațiile și garanțiile referitoare la acest site web și serviciile sale, conținutul acestuia sau care sunt sau pot fi furnizate de orice afiliat sau orice alt terț, inclusiv în legătură cu orice inexactități sau omisiuni din acest site web și/ sau literatura Companiei; și excludeți orice răspundere pentru daunele care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și a serviciului. Aceasta include, dar fără a se limita la, pierderea directă, pierderea afacerii sau a profiturilor (indiferent dacă pierderea unor astfel de profituri a fost sau nu previzibilă, a apărut în cursul normal al lucrurilor sau ați informat Fespore IT SRL cu privire la posibilitatea unei astfel de pierderi potențiale), daune cauzate la computerul, software-ul, sistemele și programele dumneavoastră și datele de pe acestea sau orice alte daune directe sau indirecte, consecvente și incidentale. Excluderile și limitările de mai sus se aplică numai în măsura permisă de lege. Niciunul dintre drepturile dumneavoastră statutare în calitate de consumator nu este afectat.

EXCLUDEREA DAUNELOR INDIRECTE. LOGISTIA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE DECORATE DIN SAU LEGATE DE ACEST ACORD (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, COSTURI DE ÎNTÂRZIERE; PIERDERE DE DATE, ÎNREGISTRĂRI SAU INFORMAȚII; ȘI PIERDERE DE PROFIT) CHIAR DACĂ ȘTIE DE POSIBILITATEA ACESTELOR DAUNE SAU PIERDERI.

DESPĂGUBIRI. Despăgubirea totală a LOGISTIA ce decurge sau este legată de acest acord, nu va depăși suma totală a sumei plătite de client în ultima lună a utilizării serviciului înainte de producerea evenimentului care a dus la răspundere.

Plată și facturare

Plată

Clientul trebuie să plătească toate taxele așa cum este specificat pe factură, dar dacă nu este specificat, atunci în termen de 30 de zile de la primirea unei facturi. Nu vom rambursa nicio sumă plătită în avans, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest acord. Clientul este responsabil pentru plata tuturor taxelor de vânzare, utilizare, reținere la sursă, TVA și alte taxe similare. Acest acord are în vedere una sau mai multe comenzi pentru Serviciu, care sunt guvernate de termenii acestui acord. Clientul trebuie să furnizeze informații actuale, complete și exacte de facturare și card de credit. Clientul este de acord să plătească toate costurile de colectare, inclusiv onorariile și costurile avocaților, pentru orice sold restant.

Facturare

 1. Definiția unei comenzi. Logistia definește o comandă ca fiind unitatea de bază de lucru care trebuie finalizată de șoferi (de exemplu, o ridicare sau o livrare). În scopuri de facturare, sarcinile sunt contorizate atunci când sunt optimizate prin platforma Logistia.
 2. Perioadă de încercare.
  • Logistia oferă un program de încercare gratuită de 14 zile pentru a vă oferi timp să determinați dacă platforma este potrivită pentru nevoile dvs. Dacă aveți întrebări în timpul perioadei de probă, vă rugăm să contactați hello@logistia.app. Odată ce perioada de încercare gratuită de 14 zile s-a încheiat, vi se va cere să alegeți un plan din meniul Abonament din contul de administrator. Dacă nu selectați un plan odată ce perioada de încercare s-a încheiat, atunci nu se vor face taxe pe cardul dvs. de credit. Pentru mai multe informații despre planurile noastre disponibile, consultați prețurile Logistia.
  • Sunteți de acord să respectați orice termeni, restricții sau limitări suplimentare legate de orice program de încercare. Nu vă puteți înscrie pentru mai multe Conturi pentru a primi beneficii suplimentare ale Programului de încercare. Putem rezilia sau suspenda un program de încercare în orice moment, fără notificare sau răspundere, și la discreția noastră, și ne rezervăm dreptul de a ajusta prețurile în raport cu orice serviciu oferit printr-un program de încercare. Nu suntem responsabili sau răspunzători pentru niciun impact negativ cauzat de sau legat de un Program de încercare.
 3. Planuri lunare: veți fi taxat imediat cu o sumă pentru planul selectat pentru a acoperi luna următoare. La data de facturare afișată în meniul Abonament al contului dvs., veți fi taxat automat pentru planul selectat.
 4. Planuri anuale: veți fi taxat imediat o sumă pentru planul selectat pentru a acoperi următoarele 12 luni. La data de facturare afișată în meniul Abonament al contului dvs., veți fi taxat automat pentru planul selectat.
 5. Upgrade: vă puteți actualiza oricând planul din meniul Abonament al contului dvs.
  • Upgrade lunare: dacă aveți un plan lunar și faceți upgrade la un plan lunar cu costuri mai mari, veți fi taxat cu o sumă proporțională pentru restul lunii și veți avea imediat acces la funcțiile noului plan.
  • Upgrade anuale: dacă aveți un plan anual, veți fi taxat cu o sumă proporțională pentru restul anului și veți avea imediat acces la funcțiile noului plan.
 6. Retrogradări: puteți să vă retrogradați planul în termen de 30 de zile de la sfârșitul datei de reînnoire a planului. Veți menține accesul la setul de funcții al planului actual până la sfârșitul datei de facturare afișate în meniul Abonament al contului dvs., moment în care veți fi retrogradat automat la noul plan.
 7. Informații despre cardul de credit: nu stocăm informațiile cardului dvs. de credit, așa că niciuna dintre informațiile dvs. sensibile de facturare nu ajunge vreodată la serverele noastre. Folosim Paylike, un procesor de plăți certificat PCI Service Provider Nivel 1 (cel mai riguros nivel de certificare) pentru a face față nevoilor noastre recurente de facturare.
 8. Anulează planul de abonament:
  • Perioada de probă: nu este necesară anularea unui cont de probă. Dacă perioada de probă expiră și nu alegeți un plan, nu va fi debitată nicio sumă de pe cardul dvs. de credit.
  • Planuri active: Pentru a solicita anularea contului dvs., faceți clic pe butonul Anulare plan afișat sub planul dvs. activ curent.
  • Rambursări.
   1. Credem ferm în produsele noastre și ne sprijinim 100%, dar înțelegem că acestea nu pot funcționa perfect pentru toată lumea tot timpul. Dacă doriți să solicitați o rambursare, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la hello@logistia.app cu solicitarea dvs. și o vom procesa în 7 zile lucrătoare.
   2. Condiții de eligibilitate pentru o cerere de rambursare:
    • Sunteți în primele 14 zile de la achiziționarea inițială a serviciului. Nu putem acorda rambursări după primele 14 zile de la achiziția inițială.
    • Nu putem acorda rambursări pentru plățile de reînnoire. Puteți anula oricând planul de abonament din contul dvs.
   3. Ați achiziționat pluginul/abonamentul și, după instalarea și testarea pluginului, ați constatat că nu va funcționa pentru afacerea dvs. sau pentru configurarea necesară.
   4. Rambursările vor fi oferite la discreția noastră. Achiziționând plugin-uri de pe site-ul nostru, sunteți de acord cu această politică de rambursare și renunțați la orice drept de a-l supune oricăror întrebări, hotărâri sau acțiuni legale. Nu suntem responsabili să acoperim nicio diferență de cursuri de schimb între momentul în care ați cumpărat și momentul în care sunteți rambursat.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări privind acest acord, vă rugăm să ne contactați la hello@logistia.app

Acest acord a fost actualizat pe data de 5 August 2022.